Zespół Aspergera – niezwykły dar czy niepełnosprawność – diagnoza i terapia osób z zespołem Aspergera.

 Termin szkolenia:

Prowadzenie: mgr Beata Błaszyk

Program:

 1. Ogólna charakterystyka osób z zespołem Aspergera:
  1. opis poszczególnych zachowań
  2. kryteria diagnostyczne
  3. różnice w diagnozowaniu zespołu Aspergera i autyzmu
  4. diagnostyka funkcjonalna
  5. przyczyny występowania
 2. Studium przypadku – różne oblicza zespołu Aspergera:
 3. Funkcjonowanie społeczne osób z zespołem Aspergera
 4. Niepełnosprawność czy dar – jak postrzegamy zespół Aspergera
 5. Problemy osób z zespołem Aspergera – obszary pracy terapeutycznej
 6. Rodzaje stosowanych technik terapeutycznych
 7. Rodzaje stosowanej terapii grupowej – trening umiejętności społecznych
 8. Funkcjonowanie w szkole dzieci z zespołem Aspergera:
  1. dobór odpowiednich metod i form nauczania
  2. sposoby motywowania do podejmowania wysiłku intelektualnego
 9. Wspomaganie rozwoju społecznego dzieci z zespołem Aspergera:
  1. sposoby integracji z klasą
  2. wspieranie w kontaktach z rówieśnikami
  3. rozwój umiejętności efektywnej komunikacji i współpracy
  4. czym jest znęcanie się i jak sobie z tym radzić
  5. modyfikowanie lub eliminowanie nieakceptowalnych zachowań
 10. Co nauczyciel wiedzieć powinien – wskazówki dla nauczycieli
 11. Rozwój emocjonalny u dzieci z zespołem Aspergera
  1. techniki radzenia sobie z lękiem, smutkiem i złością – terapia poznawczo-behawioralna
 12. tożsamość dziecka z zespołem Aspergera

 

Warsztat przeznaczony jest dla psychologów, pedagogów, nauczycieli, rodziców dzieci z zespołem Aspergera, dla studentów psychologii i pedagogiki.

Czas trwania: 18 godzin

Sobota 9:00 – 17:00

Niedziela: 9;00 – 16:00

cena: 350,00 zł
                                                                                                                                              o uczestnictwie w kursie decyduje kolejność wpłaty zaliczki w wysokości 100,00 zł. lub całości opłaty na konto

 REGIONALNE  CENTRUM  EDUKACJI W BYDGOSZCZY

mBank S.A.  Nr konta:       48 1140 2017 0000 4502 0814 8803