O nas

fotolia_258020_HD

„Rozwój indywidualny i grupowy są jak dwa skrzydła ptaka, tylko harmonia i równowaga pomiędzy nimi pozwala na latanie”

Sufi Inayat Kha

Regionalne Centrum Edukacji Barbara Lorenc jest firmą szkoleniowo – terapeutyczno – doradczą działającą od 1991 roku w Bydgoszczy, początkowo jako Studio Diagnozy, Terapii i Edukacji Psychologicznej. Główną działalnością Studio do 2002 r. była terapia indywidualna i grupowa, doradztwo i badania psychologiczne dzieci, młodzieży i dorosłych, a także szkolenia dla oświaty i innych organizacji.

We współpracy właścicielki z trenerami i doradcami z regionu powstała inicjatywa powołania w 2001 roku Masters Modeling Group, której celem było tworzenie i realizacja szkoleń dla potrzeb biznesu oraz diagnoza kompetencji i doradztwo przy doborze kadry zarządzającej dla firm. Rozpoczęła się długoletnia współpraca MMG z Lożą Bydgoską Business Centre Club.

W 2002 r. Studio Diagnozy, Terapii i Edukacji Psychologicznej Barbara Lorenc zmieniło nazwę na Regionalne Centrum Edukacji Barbara Lorenc i stało się organem założycielskim dla Niepublicznego Studium Edukacji Nauczycieli działającego na mocy wpisu do rejestru Niepublicznych Placówek Doskonalenia Nauczycieli Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy nr 17/2002. NSEN jest od tego momentu organizatorem kursów kwalifikacyjnych oraz licznych nowatorskich form doskonalących dla kadry pedagogicznej z całego kraju. Jako pierwsza placówka w Polsce NSEN pod patronatem Polskiego Towarzystwa Kynoterapeutycznego zorganizowało cieszące się ogromną popularnością kursy z zakresu kynoterapii (dogoterapii), które odbywały się corocznie od 2005 r. w Bydgoszczy, a od 2007 również we Wrocławiu. RCE posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu. Barbara Lorenc jest także autorką i realizatorką wraz ze swoim zespołem trenerów licznych projektów PFRON i EFS m. in.

ZPORR 2.4 „Wykorzystaj swoją szansę- podnieś kwalifikacje i zdobądź zawód” (2006- 2007),

SPO RZL 1.6 „Sołtyski liderki wiejskie- kobiety rządzą polską wsią” (2006-2008),

SPO RZL 2.4 „Wzmocnienie zdolności administracyjnych” (2007),

POKL 2.1.1 „Program rozwoju kadr Carrefour Polska” (2008- 2010),

POKL 2.1.1 „Własny biznes – postaw na siebie” (2009- 2010),

POKL 7.2.1 „Aktywizacja społeczna i zawodowa kobiet” (2009- 2010).

POKL 7.2.1STOP – wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych” (2008-2009) – udana realizacja projektu w partnerstwie z Polskim Stowarzyszeniem Diabetyków.

Od 2007 RCE we współpracy z PZN w Bydgoszczy było organizatorem turnusów terapeutycznych dla dzieci niewidomych i ich rodziców w Projekcie „Pokaż świat niewidomemu dziecku” .

Zrealizowany w 2010 projekt POKL. 7.2.1 dla opiekunów osób zależnych „Wszystko w Twoich rękach”, otrzymał wyróżnienie w konkursie „Siódemka na szóstkę” na najlepszy projekt konkursowy zrealizowany do 2010 roku w ramach Priorytetu VII.

W latach 2010 i 2011 we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bydgoszczy dla podopiecznych, niepełnosprawnych ich opiekunów/rodziców i otoczenia, RCE stworzyło i zrealizowało warsztaty edukacyjno-terapeutyczne i doradcze w ramach Projektu systemowego „Krok do przodu” .

W 2011 jako lider RCE realizowało 2 projekty POKL 7.2.1 „Razem znaczy Bez Barier” i „Moja misja POMAGAM”, w ramach których objęto wsparciem 100 beneficjentów bezpośrednich, z których ponad 50 % stanowiły osoby niepełnosprawne.

W listopadzie 2012 roku zakończyła się realizacja projektu dla pracujących osób niepełnosprawnych POKL 8.1.1 „Inwestuję w Trzeci wiek – DOŚWIADCZONY asystent nestora”, a w grudniu 2013 roku dwuletniego projektu POKL 7.2.1 „Postaw na NIEzależnych”, w którym wzięło udział 70 osób niepełnosprawnych, chorych na cukrzycę, słabo widzących i niewidomych.

W lutym 2014r. zakończył się również projekt partnerski z Polskim Związkiem Niewidomych Okręg Kujawsko- Pomorski p.t. „Kaganek”.