Diagnoza Psychologiczna

  • Diagnoza psychologiczna

    Wykonujemy badania psychologiczne dzieci, młodzieży i dorosłych standaryzowanymi testami przeznaczonymi do diagnozy inteligencji, osobowości, temperamentu, zainteresowań, uszkodzeń organicznych CUN itp.