Projekty

 

„ … Szczęście człowieka na ziemi zaczyna się dlań wtedy,
gdy zapominając o sobie zaczyna żyć dla innych …”

M. Gogol

Nasze projekty unijne:

POKL 7.4 Kaganek”

POKL 8.1.1 „Inwestuję w Trzeci wiek – DOŚWIADCZONY asystent nestora”,

POKL 7.2.1 „Razem znaczy Bez Barier”

POKL. 7.2.1 „Wszystko w Twoich rękach”,

POKL 7.2.1STOP – wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych”

POKL 7.2.1 „Postaw na NIEzależnych”

POKL 7.2.1 „Moja misja POMAGAM”


Inne projekty w których braliśmy udział:

ZPORR 2.4 „Wykorzystaj swoją szansę- podnieś kwalifikacje i zdobądź zawód” (2006- 2007),

SPO RZL 1.6 „Sołtyski liderki wiejskie- kobiety rządzą polską wsią” (2006-2008),

SPO RZL 2.4 „Wzmocnienie zdolności administracyjnych” (2007),

POKL 2.1.1 „Program rozwoju kadr Carrefour Polska” (2008- 2010),

POKL 2.1.1Własny biznes – postaw na siebie” (2009- 2010),

POKL 7.2.1 „Aktywizacja społeczna i zawodowa kobiet” (2009- 2010).

Projekt systemowy „Krok do przodu”