Usługi Psychologiczne

 

“Zajrzyj w siebie! W Twoim wnętrzu jest źródło, które nigdy nie wyschnie, jeśli potrafisz je odszukać”

(M. Aureliusz)

Regionalne Centrum Edukacji proponuje konsultacje i psychoterapię w sytuacjach kryzysowych,  problemach nerwicowych i stanach depresyjnych.  

Pomagamy w radzeniu sobie ze stresem i rozwiązywaniu trudnych problemów  małżeńskich i rodzinnych. 

Konsultacje psychologiczne

Diagnoza psychologiczna

Psychoterapia

Formy psychorozwojowe dla dorosłych