Kursy i Szkolenia

Świadectwa i zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń są zgodne z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Cykl warsztatów dot. wychowania – Rodzic w szkole – sojusznik czy przeciwnik – Podwójne życie mojej „grzecznej” klasy. Jak je odkryć i przeciwdziałać mu? – Kłócić się, ale jak? konstruktywne wykorzystanie konfliktów uczniowskich
więcej >>

Zespół Aspergera – niezwykły dar czy niepełnosprawność – diagnoza i terapia osób z Zespołem Aspergera.
więcej >>

Integracja sensoryczna – Techniki pracy z dziećmi z zaburzeniami układu przedsionkowego (układ równowagi) i układu proprioceptywnego (układ czucia głębokiego)” w ramach bloku 3 warsztatów doskonalących na bazie metody integracji sensorycznej
więcej >>
Integracja sensoryczna –Techniki pracy z dziećmi z zaburzeniami zmysłu dotyku – w ramach bloku 3 warsztatów doskonalących na bazie metody integracji sensorycznej
Integracja sensoryczna – Techniki pracy z dziećmi z zaburzeniami zmysłów wzroku, słuchu, smaku i węchu – w ramach bloku 3 warsztatów doskonalących na bazie metody integracji sensorycznej
więcej >>
Kinezjologia edukacyjna P. Dennisona (gimnastyka umysłu)
więcej >>
Kurs doskonalący na bazie metody ruchu rozwijającego V. Sherborne.
więcej >>
Metody wspierające emocjonalny rozwój dziecka (wizualizacja, bajka, metafora w pracy terapeutycznej)
więcej >>
Nowość – Jak sobie radzić z agresją w szkole – mity i prawdy o skutecznych metodach pracy w warunkach szkolnych więcej >> Praca z dzieckiem nadpobudliwym w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym – program ADDapt
więcej >>
Praktyk NLP – trening certyfikowany
więcej >>
Rewalidacja osób niepełnosprawnych na bazie metod: Marianne Knill & Christopher Knill. Programy aktywności: ŚWIADOMOŚĆ CIAŁA, KONTAKT I KOMUNIKACJA.
więcej >>
RTZ Racjonalna Terapia Zachowań
więcej >>
Terapia behawioralna w pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi
więcej >>
Terapia dzieci nadpobudliwych
więcej >>

Terapia i edukacja dzieci z autyzmem, Zespołem Aspergera z wykorzystaniem analizy behawioralnej.
więcej >>

Terapia logopedyczna dzieci z rozszczepem podniebienia termin zostanie ustalony po zebraniu grupy
więcej >>

Terapia logopedyczna dzieci głuchych, głuchoniewidomych i z wszczepem ślimakowym
więcej >>

Warsztat doskonalenia umiejętności terapeutów i nauczycieli pracujących metodą analizy behawioralnej stosowanej z dziećmi z zaburzeniami autystycznymi
więcej >>

Warsztaty Logopedyczne „ Elementy terapii logopedycznej u osób z zespołem objawów mózgowego porażenia dziecięcego”
więcej >>
Warsztat: Techniki wspierające rozwój dziecka od 3 roku życia (Metoda malowania dziesięcioma palcami R. Show, Metoda symboli dźwiękowych B. Kai, Techniki relaksacyjne wg. H. Temla) więcej >>