Oferta dla oświaty

 

„ Kto nabytą wiedzę pielęgnuje, a nową bez ustanku zdobywa, ten może być nauczycielem innych”

Konfucjusz

Regionalne Centrum Edukacji Barbary  Lorenc jest organem założycielskim dla Niepublicznego Studium Edukacji Nauczycieli z siedzibą w Bydgoszczy ul. Powstańców Wlkp. 33.

Niepubliczne Studium Edukacji Nauczycieli (NSEN) oferuje nauczycielom i placówkom oświatowym różne formy wsparcia i rozwoju ich potencjału osobistego, zawodowego i organizacyjnego.

NSEN działa w oparciu o wpis do rejestru Niepublicznych Placówek Doskonalenia Nauczycieli
( Zaświadczenie nr 17/2002 z dnia 4 września 2002 r.) na podstawie § 13 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 21 września 2000r. w sprawie rodzajów, zasad tworzenia, przekształcania, likwidowania oraz zasad działania placówek doskonalenia nauczycieli (D.U.  Nr 85 z 2000r. poz. 956) z późniejszymi zmianami.

Świadectwa i zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń są zgodne z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Niepubliczne Studium Edukacji Nauczycieli (NSEN) oferta dla Oświaty