ZGŁOSZENIA NA KURSY I SZKOLENIA

Formularz zgłoszeniowy na kurs

Zgodnie z art. 13 ust. 1–2 (dane zbierane bezpośrednio) // art. 14 ust. 1-2 (dane zbierane z innych źródeł) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1),

Administrator danych osobowych

My, Regionalne Centrum Edukacji Barbara Lorenc, z siedzibą w Bydgoszczy  ul. Jeremiego Przybory 5/19 jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych.

Inspektor Ochrony Danych                                                                                      Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych przez: e-mailem biuro@rce.pl ; pod numerem telefonu 602-46-36-77; lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I

Cele i podstawy przetwarzania   

Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych:      Informacje niezbędne do zarejestrowania uczestnika szkolenia, wystawienia faktury za usługę szkoleniową,  udzielania informacji organizacyjnych  o szkoleniu oraz innych organizowanych przez nas szkoleniach.

 

Państwa dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody   na ich przetwarzanie (zgodę można wycofać między innymi poprzez złożenie oświadczenia u Administratora poprzez e-mail: biuro@rce.pl )

Przysługuje Państwu prawo do:  

dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do ich przeniesienia oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;                                                                              cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

Państwa dane nie będą wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji.

* pola z gwiazdką są wymagane

Nazwa i data Kursu *

Imię i nazwisko *

Wykształcenie

Adres email *

Telefon *

Adres (ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto)

Dane do faktury

Zgłoszenie jest kompletne po dokonaniu wpłaty zadatku w wysokości 100 zł na konto Regionalnego Centrum Edukacji w Bydgoszczy, mBank nr 48 1140 2017 0000 4502 0814 8803 z dopiskiem nazwy kursu.

Wyrażam zgodę na zarejestrowanie i przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z organizacją kursów (zgodnie z art. 13 ust. 1–2 (dane zbierane bezpośrednio) // art. 14 ust. 1-2 (dane zbierane z innych źródeł) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego    i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1),) oraz na przesyłanie od organizatora kursu informacji na podany adres za pomocą środków komunikacji elektronicznej (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną).

ZGŁOSZENIE NA KURS JEST JEDNOZNACZNE Z AKCEPTACJĄ POWYŻSZYCH WARUNKÓW.