Seminaria dla kadry zarządzającej w Oświacie

Zapraszamy dyrektorów placówek oświatowych do skorzystania z organizowanych przez NSEN profilowanych seminariów dla kadry zarządzającej w oświacie, których celem jest pogłębienie kompetencji w zakresie zarządzania placówką i kierowania ludźmi.

Przykłady tematów szkoleń zrealizowanych dla potrzeb kadry zarządzającej różnych placówek oświatowych:

  • Skuteczne strategie zarządzania i komunikowania się z zespołem pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi w placówce oświatowej.
  • Skuteczne zarządzanie czasem, jako fundamentalna umiejętność w kierowaniu zespołem pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi w placówce oświatowej.
  • Siła i odporność psychiczna w efektywnym zarządzaniu placówką oświatową i kierowaniu pracownikami.
  • Zarządzanie zespołami w placówce oświatowej i efektywne kierowanie pracą zespołów.
  • Placówka oświatowa w procesie zmian – jak efektywnie zarządzać placówką.

Organizując seminaria każdorazowo uwzględniamy specyfikę placówki . Program zawiera różnorodne, atrakcyjne i nowatorskie formy pracy . Podczas seminariów i po ich zakończeniu proponujemy dyrektorom i kierownikom pracę z coachem, która pozwala na wnikliwą analizę stawianych sobie celów i poprawę skuteczności stosowanych strategii wykorzystywanych w ich realizacji.