SZKOLENIA RAD PEDAGOGICZNYCH

Niepubliczne Studium Edukacji Nauczycieli (NSEN) proponuje bogatą ofertę szkoleń i warsztatów dla Rad Pedagogicznych.

Tematyka zależna jest od potrzeb placówki. Zajęcia prowadzą najwyższej klasy specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w swoich dziedzinach. Przykłady tematów szkoleń zrealizowanych dla potrzeb różnych placówek oświatowych:

 • Elementy pedagogiki zabawy w pracy z dzieckiem w wieku żłobkowym.
 • Metody wspierając emocjonalny rozwój dziecka w wieku przedszkolnym.
 • Jak mówić, żeby dzieci nas rozumiały czyli o sztuce dobrej komunikacji ?
 • Jak rozmawiać z rodzicem roszczeniowym?
 • Jak radzić sobie z agresją w szkole? – mity i prawdy o skutecznych metodach pracy w warunkach szkolnych.
 • Praca z dzieckiem z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi.
 • Profilaktyka wypalenia zawodowego nauczycieli w szkolnictwie specjalnym.
 • Rola dyrektora w rozwiązywaniu problemów agresywności w placówce oświatowej.
 • Techniki niewerbalne w poszukiwaniu skutecznych metod pracy z dzieckiem.
 • Techniki wspierające rozwój dziecka od 3 roku życia.
 • Trudne zachowania dzieci z Zespołem Aspergera
 • Warsztat „Profesjonalnej komunikacji w relacjach nauczyciel-uczeń, wychowanek, rodzic”
 • Warsztat – „Sztuka porozumiewania się”.
 • Wypalenie zawodowe w pracy nauczyciela. Jak przezwyciężyć trudności?

Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje współpracy w zakresie szkoleń i warsztatów dla kadry pedagogicznej.