METODY RUCHU ROZWIJAJĄCEGO V. SHERBORNE

Termin kursu doskonalącego: w trakcie ustalania.

Program

20 – godzinnego kursu doskonalącego na bazie

METODY RUCHU ROZWIJAJĄCEGO V. SHERBORNE

1. Założenia teoretyczne i cele metody – wykład.

2. Zajęcia integrujące grupę.

3. Ćwiczenia ruchowe prezentujące metodę.

4. Omówienie korzyści – praca w podgrupach.

5. Przygotowanie własnego programu – pisanie konspektu zajęć.

6. Podsumowanie – projekcja filmu o metodzie.

Zajęcia w sobotę i niedzielę od godz. 9:00 – 18:00

Koszt szkolenia: 350,00zł

Kurs doskonalący prowadzi :

Nauczyciel akademicki, terapeuta

mgr Hanna Nagórska