Terapia i edukacja dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera z zastosowaniem analizy behawioralnej – III stopniowy kurs terapii behawioralnej

Termin szkolenia : 26.01.-28.01. 2018 cz.I; 09.02.-11.02.2018

Prowadzenie: mgr Beata Błaszyk


Regionalne Centrum Edukacji zaprasza  terapeutów i nauczycieli

na III- stopniowy kurs w zakresie Terapii behawioralnej pt.

Terapia i edukacja dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera z zastosowaniem analizy behawioralnej

I stopień – program

 1. Organizacja Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci z Autyzmem w Bydgoszczy i Gdańsku.
 2. Ogólna charakterystyka osób autystycznych. Przyczyny autyzmu. Opis poszczególnych zachowań.
 3. Szczegółowa charakterystyka dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera.
 4. Przedstawienie podstawowych zalet stosowania terapii behawioralnej w pracy z dziećmi autystycznymi.
 5. Teorie behawioralne w podejściu do autyzmu. Rys historyczny. Porównanie teorii behawioralnej z teoriami tradycyjnymi.
 6. Diagnoza i ocena dzieci autystycznych. Wywiad i obserwacja, schematy obserwacyjne. Stosowane testy psychologiczne.
 7. Podstawowe pojęcia terapii behawioralnej:
  • Teoria Pawłowa
  • Paradygmat Skinnera
  • Pojęcie analizy behawioralnej
  • Rodzaje konsekwencji zachowania
 8. Trzy główne cele terapii behawioralnej – zwrócenie szczególnej uwagi na problem generalizacji.
 9. Pojęcie kształtowania zachowania, zasada małych kroków.
 10. Zasady prowadzenia terapii indywidualnej – organizacja przestrzeni, sposoby wydawania poleceń.
 11. Ustanawianie wzmocnień i sposoby ich podawania.
 12. Generalizacja – utrzymanie efektów terapii.
 13. Stosowanie i redukowanie podpowiedzi.
 14. Pierwsze kroki w terapii:
  • Nauka podstawowych poleceń
  • Pierwsze elementy treningu imitacji.

 II i III stopień – program

 1. Tworzenie ramowego mechanizmu imitacji.
 2. Rozwijanie mechanizmu imitacji.
 3. Usprawnianie umiejętności dopasowywania.
 4. Rozwijanie języka recepcyjnego.
 5. Rozwijanie zdolności komunikowania się.
 6. Usprawnianie umiejętności przedszkolnych i wczesnoszkolnych.
 7. Rozwijanie zdolności do zabawy i spędzanie czasu wolnego dzieci z autyzmem.
 8. Usprawnianie czynności samoobsługowych.
 9. Zastosowanie albumów i planów aktywności dziennej u osób autystycznych.
 10. Integracja z grupą rówieśniczą. Praca w diadzie.
 11. Eliminowanie zachowań niepożądanych.
 12. Dokumentacja terapii prowadzonej zgodnie z metodą analizy behawioralnej.
zajęcia w piątek w godz. 16,00-20,00, sobotę 9-18,00, niedzielę 9,00-17,00 zgłoszenia; poprzez formularz zgłoszeniowy do pobrania w zakładce kursy doskonalące, e:mail- podając imię, nazwisko, adres, telefon do kontaktu lub telefonicznie.
cena: 800,00 zł
czas trwania:
50godz.                                                                                                                                               o uczestnictwie w kursie decyduje kolejność wpłaty zaliczki w wysokości 100,00 zł. lub całości opłaty na konto

 REGIONALNE  CENTRUM  EDUKACJI W BYDGOSZCZY

mBank S.A.  Nr konta:       48 1140 2017 0000 4502 0814 8803