Terapia behawioralna w pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi – III stopniowy kurs terapii behawioralnej

Termin szkolenia :    trwa nabór chętnych

W zależności od sytuacji epidemiologicznej w kraju, zostanie podjęta decyzja o formie przeprowadzenia kursu (zdalna bądź stacjonarna).

Prowadzenie: mgr Ewa Żmich

 

Regionalne Centrum Edukacji zaprasza  terapeutów i nauczycieli

na III- stopniowy kurs w zakresie Terapii behawioralnej pt.

Terapia behawioralna w pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi

Cele nauczania:

 • Przybliżenie zagadnień związanych z problematyką terapii osób z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi oraz ich rodzin;
 • Orientacja w teoretycznych podstawach terapii behawioralnej w powiązaniu z praktyką;
 • Nabycie przez słuchaczy wiedzy, umiejętności i kompetencji do prowadzenia terapii metodą behawioralną z dziećmi i młodzieżą z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi.
 • Umożliwienie słuchaczom konsultacji w zakresie prowadzenia terapii metodą behawioralną z dziećmi i młodzieżą z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi, pod superwizją specjalistów z Centrum Terapii EGEO w Bydgoszczy,
 • Kreowanie pożądanych postaw wobec osób z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi.

Program III-stopniowego kursu doskonalącego w zakresie

TERAPII BEHAWIORALNEJ W PRACY Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ

Z AUTYZMEM I Z ZABURZENIAMI POKREWNYMI

I stopień:

 1. Prezentacja organizacji pracy terapeutycznej w ośrodkach terapii behawioralnej na przykładzie Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Bydgoszczy
 2. Procesy uczenia się oparte na warunkowaniu.
 3. Diagnostyka różnicowa spektrum autyzmu.
 4. Przyczyny i koncepcje teoretyczne autyzmu.
 5. Charakterystyka behawioralna osób ze spektrum autyzmu
 6. Teorie behawioralne w ujęciu zaburzeń autystycznych.
 7. Przedstawienie podstawowych zalet stosowania terapii behawioralnej w pracy z dziećmi autystycznymi.
 8. Terapia behawioralna w porównaniu do innych metod edukacyjnych i terapeutycznych
 9. Wprowadzenie do terapii behawioralnej osób z autyzmem
 10. Wzmocnienia w terapii behawioralnej.
 11. Podpowiedzi w terapii behawioralnej.

II stopień:

 1. Wczesna interwencja behawioralna.
 2. Podstawowe techniki behawioralne w nauczaniu dzieci ze spektrum autyzmu.
 3. Generalizacja i utrzymanie efektów terapii w czasie.
 4. Ocena funkcjonalna i strategie dotyczące zachowań niepożądanych.
 5. Pierwsze kroki w terapii – nauka podstawowych poleceń
 6. Praca własna

III stopień:

 1. Omówienie problemów związanych z edukacją / terapią dzieci z autyzmem z zastosowaniem poznanych reguł i procedur.
 2. Rozwijanie umiejętności komunikacji społecznej u osób ze spektrum autyzmu.
 3. Jak nauczyć dziecko z autyzmem zabawy? – Organizowanie czasu wolnego, a także podejmowanie zabaw interakcyjnych.
 4. Rozwijanie umiejętności samoobsługowych osób ze spektrum autyzmu.
 5. Integracja oraz etapy wprowadzenie dziecka z autyzmem do grupy rówieśniczej.
 6. Efektywne programy nauczania (IPET) zgodne z podejściem behawioralnym.
 7. Rejestracja – dokumentowanie przebiegu terapii.
 8. Trening umiejętności społecznych + integracja dzieci z autyzmem w środowisku rówieśniczym.
 9. Współpraca rodziny i szkoły oraz współczesne problemy rodziny dziecka autystycznego.
 10. Praca własna.

Miejsce szkolenia: Centrum Terapii EGEO w Bydgoszczy,

ul. K.  Szajnochy 2 , piętro III sala nr 303

Zajęcia w piątek w godz. 16:00-20:00, sobotę 9:00-18:00, niedzielę 9:00-17:00 zgłoszenia; poprzez formularz zgłoszeniowy do pobrania w zakładce kursy doskonalące, e:mail- podając imię, nazwisko, adres, telefon do kontaktu lub telefonicznie.
cena: 1000,00 zł
czas trwania:
50godz.                                                                                                                                               o uczestnictwie w kursie decyduje kolejność wpłaty zaliczki w wysokości 100,00 zł. lub całości opłaty na konto

 REGIONALNE  CENTRUM  EDUKACJI W BYDGOSZCZY

mBank S.A.  Nr konta:       48 1140 2017 0000 4502 0814 8803