Rewalidacja osób niepełnosprawnych na bazie metod: Marianne Knill & Christopher Knill. Programy aktywności

Termin: w trakcie ustalania.
ŚWIADOMOŚĆ CIAŁA, KONTAKT I KOMUNIKACJA.

Niepubliczne Studium Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zaprasza na kurs doskonalący

Rewalidacja osób niepełnosprawnych na bazie metod: Marianne Knill & Christopher Knill. Programy aktywności

Kurs skierowany do nauczycieli nauczania indywidualnego, ośrodków i placówek specjalnych,psychologów i pedagogów.

Program

15 – godzinnego szkolenia  w zakresie

 rewalidacji osób niepełnosprawnych na bazie metod:

 Marianne Knill & Christopher Knill

 

I.      Programy aktywności :   Świadomość ciała, Kontakt i Komunikacja

1.Informacja o autorach programu.

2. Interakcja komunikacyjna

3. Rola dotyku

4. Przeznaczenie poszczególnych programów.

5. Dostosowanie programów do specjalnych potrzeb dzieci:

a)Dzieci niepełnosprawne fizycznie

b)Dzieci z uszkodzonym wzrokiem i słuchem

c)Dzieci z zaburzeniami w komunikacji

6.Opis i wprowadzanie poszczególnych programów

 

II. Program „Dotyk i komunikacja”

 

  1. Celowość prowadzenia zajęć z sesji kontaktu.
  2. Interakcje i rozwój małego dziecka.
  3. Kontakt fizyczny i fundamenty emocjonalne oraz samoocena.
  4. Potrzeby osób z dużymi trudnościami w komunikacji.
  5. Ramy interakcji.
  6. Fizyczny kontakt, masaż terapeutyczny, wspierająca rola muzyki.
  7. Planowanie i przygotowanie sesji kontaktu.

A)     Określenie potrzeb partnera;

B)      Podział odpowiedzialności za sesję kontaktu;

C)      Wrażliwość na sygnały partnera i nasze reakcje;

8. Struktura sesji kontaktu.

9. Obserwacja, ocena i ewaluacja.

zgłoszenia; poprzez formularz zgłoszeniowy do pobrania w zakładce kursy doskonalące, e:mail- podając imię, nazwisko, pesel, adres, telefon do kontaktu lub telefonicznie.

Zajęcia prowadzi mgr Joanna Wardacka– nauczyciel, oligofrenopedagog, terapeuta  z wieloletnim doświadczeniem w pracy tą metodą w różnych grupach dzieci.

Zajęcia w  godz.: sobota 09:00-18:00 niedziela 9:00-14:00

Cena 350,00   obowiązuje wygodny strój i zmienne obuwie.