Integracja sensoryczna – Techniki pracy z dziećmi z zaburzeniami zmysłu dotyku – w ramach bloku 3 warsztatów doskonalących na bazie metody integracji sensorycznej

 Termin kursu: w trakcie ustalania

Niepubliczne Studium Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zaprasza na kurs doskonalący

formularz zgłoszenia na kurs
Techniki pracy z dziećmi z zaburzeniami zmysłu dotyku
termin: 09.02.-10.02.2019r.
w godz. 9,00 – 18,30
ilość godzin :20 godz.
prowadzenie: mgr Joanna Wardacka
W programie:
  • Wstęp do teorii integracji sensorycznej
  • Czym jest dotyk
  • Znaczenie dotyku w rozwoju człowieka
  • Zaburzenia odbierania i przetwarzania bodźców dotykowych (nadwrażliwość, podwrażliwość)
  • Zabawy rozwijające zmysł dotyku w szkole i w domu

Cena: 350PLN za każdy 20 godz. warsztat na bazie Metody Integracji Sensorycznej

 

Można korzystać z wybranych warsztatów lub  z całości.