Integracja sensoryczna – Techniki pracy z dziećmi z zaburzeniami zmysłów wzroku, słuchu, smaku i węchu – w ramach bloku 3 warsztatów doskonalących na bazie metody integracji sensorycznej

Termin kursu  doskonalącego:  w trakcie ustalania

Niepubliczne Studium Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy  zaprasza na kurs doskonalący

 

formularz zgłoszenia na kurs

Techniki pracy z dziećmi z zaburzeniami zmysłów wzroku, słuchu, smaku i węchu
w godz. 9,00 – 18,30
ilość godzin: 20 godz.
prowadzenie: mgr Barbara Prokopiak
W programie:
 1. Wprowadzenie do metody integracji sensorycznej
 2. Objawy, które mogą świadczyć o zaburzeniach integracji sensorycznej
 3. Zmysł wzroku:
 • Neurofizjologia układu wzrokowego
 • Rodzaje ruchów oczu i ich wpływ na funkcjonowanie dziecka
 • Właściwości percepcji wzrokowej mające znaczenie dla rozwoju zdolności uczenia się
 • Zaburzenia integracji sensorycznej w zakresie zmysłu wzroku
 • Wskazówki do pracy z dzieckiem z zaburzonym systemem wzrokowym
 • Ćwiczenia wspomagające sprawne działanie funkcji wzrokowych
 • Pomoce i zabawki stymulujące ruchy gałek ocznych
 1. Zmysł słuchu
 • Podstawy fizjologii układu słuchowego
 • Zaburzenia integracji sensorycznej w zakresie układu słuchowego
 • Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego
 • Zabawy i ćwiczenia stymulujące funkcje słuchowe
 • Wskazówki do pracy z dzieckiem z zaburzonym systemem słuchowym
 • „Muzyczna apteczka”
  1. Zmysł smaku i węchu
 • Znaczenie zmysłu smaku i węchu w funkcjonowaniu dziecka
 • Zaburzenia integracji sensorycznej w zakresie zmysłu smaku i węchu
 • Zabawy stymulujące zmysł smaku i węchu
  1. Przyjazne środowisko dla dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej

Cena: 320PLN za każdy 20 godz. warsztat na bazie Metody Integracji Sensorycznej

Można korzystać z wybranych warsztatów lub  z całości.