Metody wspierające emocjonalny rozwój dziecka

(wizualizacja, bajka, metafora w pracy terapeutycznej)
Termin : w trakcie ustalania.

Niepubliczne Studium Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zaprasza na kurs doskonalący

Metody wspierające emocjonalny rozwój dziecka (wizualizacja, bajka, metafora w pracy terapeutycznej)

cena: 400zł,

czas trwania: 20 godz.


prowadzący:
nauczyciel akademicki, psycholog, terapeuta rodzinny, Master NLP mgr Barbara Lorenc

20-godzinny trening dla nauczycieli, pedagogów i psychologów pragnących wzbogacić swój warsztat pracy o nowe twórcze metody.

Uczestnicząc w treningu „Metody wspierające rozwój dziecka” poznacie Państwo moc twórczej wizualizacji oraz niezwykle skutecznej pracy z bajką i metaforą.
Dobra opowieść przedstawiona w odpowiednim kontekście i we właściwy sposób może poruszyć wyobraźnię słuchacza kierując jego myśli i działania na rozwiązania, których dotychczas nie brał pod uwagę. Może obudzić nagłe zrozumienie lub zapoczątkować stopniowy proces uczenia się.

Trening pozwala odpowiedzieć na następujące pytania:
– jak wykorzystywać wyobraźnię do rozwijania różnych aspektów osobowości dziecka?
– jak pomóc mu osiągać cele i rozwiązywać problemy w zgodzie z jego wewnętrzną i zewnętrzną ekologią ?
– jak pracować nad jego poczuciem własnej wartości i bezpieczeństwa ?
– jak rozwijać umiejętność koncentracji i porozumiewania się z otoczeniem ?
– jak przezwyciężać stres i likwidować somatyczne objawy nerwicowe ?

Metody : interaktywny wykład, prezentacja, pokaz trenerski, trening umiejętności (konstruowanie bajek, wizualizacji, metafor w oparciu o cel).

Program:

Założenia „Hipnozy Ericksonowskiej”

Strach i lęk:

 • Rodzaje lęków
 • Przyczyny lęków
 • Niebezpieczne lęki
 • Somatyczne reakcje lękowe

Strategie pomocy

Dobrze Sformułowany Cel – DSC terapii

Stany świadomości a stan transu

Bajka jako metoda pracy terapeutycznej:

 • Rodzaje bajek
 • Rola bajek
 • Bajka terapeutyczna jako metoda
 • Elementy bajki terapeutycznej

Wizualizacja w terapii:

 • Elementy ćwiczenia wizualizacyjnego
 • Zasady dobrego programu wizualizacyjnego
 • Warunki do wizualizacji, przeciwwskazania

Metafora w terapii:

 • Zalety metafory
 • Zastosowania metafory