Techniki wspierające rozwój dziecka od 3 roku życia (Metoda malowania dziesięcioma palcami R. Show, Metoda symboli dźwiękowych B. Kai, Techniki relaksacyjne wg. H. Temla)

 Termin warsztatu doskonalącego : w trakcie ustalania.

Niepubliczne Studium Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy    zaprasza na warsztat pn.

Techniki wspierające rozwój dziecka od 3 roku życia (Metoda malowania dziesięcioma palcami R. Show, Metoda symboli dźwiękowych B. Kai, Techniki relaksacyjne wg. H. Temla)

Termin szkolenia:  02.02.2019r.  w godz. 9,00 – 18,00

prowadząca: nauczyciel akademicki, terapeuta z wieloletnim doświadczeniem w indywidualnej i grupowej  pracy z dziećmi  mgr Hanna Nagórska                                                                                                          
zgłoszenia: poprzez formularz zgłoszeniowy do pobrania w zakładce Oferta dla Oświaty, e:mail- podając imię, nazwisko,  adres, telefon do kontaktu lub telefonicznie.
cena:250
dla: zainteresowanych terapią i pomocą w terapii
uwaga: na zajęcia wymagany luźny strój i miękkie obuwie

 

Program warsztatu doskonalącego
  1. Malowanie 10-cioma palcami R. Show
  2. Metoda symboli dźwiękowych B. Kaji
  3. Techniki relaksacyjne wg. H. Temla
 ILOŚĆ GODZIN: 10
PRZEBIEG WARSZTATU:
  1. Technika malowania 10-cioma palcami R. Show.

Pomaga pokonać lęki, uwalnia od zahamowań, umacnia wiarę we własne siły, pobudza ekspresję. Dla doświadczonych psychologów to metoda diagnostyczna – technika projekcyjna. Pedagog może stosować do celów terapeutyczno-wychowawczych.

2.     Metoda symboli dźwiękowych B. Kaji.

Metoda dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi: z opóźnieniem rozwoju spostrzeżeń wzrokowych, słuchowych, zahamowań psychoruchowych a także z nadpobudliwością psychoruchową. Zajęcia oparte w dużym stopniu na muzyce.

3.      Techniki relaksacyjne wg Temla

Teml traktował szkołę jako środowisko traumatyczne – droga do humanizacji szkoły prowadzi dzięki zmniejszeniu stanu napięcia psychicznego powodującego odprężenie i poprawiającego samoocenę przez ćwiczenie relaksacyjne: oddech, relaks, wizualizacja i afirmacja.

LITERATURA:
  1. Kaja, Zarys terapii dziecka
  2. Teml, Relaks w nauczaniu