Terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna dzieci z rozszczepem podniebienia
Termin treningu  w trakcie ustalania

Niepubliczne Studium Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zaprasza na kurs doskonalący

Terapia logopedyczna dzieci z rozszczepem podniebienia
( zajęcia  w sobotę od godz. 9,00-18,00, w niedzielę  od godz. 9,00-16,00)
Prowadzący:
neurologopeda mgr Halina Galera Warszawa,
Kurs dla:
logopedów, terapeutów zainteresowanych rozwojem mowy.
Cena:
330zł
czas trwania:
20 godz.

PROGRAM SZKOLENIA pn.

Terapia logopedyczna dzieci z rozszczepem podniebienia

 1. Przyczyny powstawania rozszczepu wargi i/lub podniebienia.
 2. Rozwój i budowa wargi, wyrostka  zębodołowego i podniebienia.
 3. Klasyfikacja rozszczepów wargi i podniebienia.
 4. Chirurgiczne metody operacji, aktualne poglądy na etiologię i leczenie.
 5. Rola leczenia zespołowego.
 6. Profilaktyka logopedyczna, znaczenie wczesnej stymulacji dziecka z rozszczepem.
 7. Charakterystyka mowy osób z wadą rozszczepową twarzy.
 8. Diagnoza logopedyczna:- warunki anatomiczne – cechy mowy rozszczepowej – słuch fizjologiczny – zaburzenia mowy nie związane bezpośrednio z wadą rozszczepową.
 9. Terapia logopedyczna:  – ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny – nosowanie anatomiczne i nawykow – mowa samogłoskowa – utylnienia i uprzednienia – zwarcia krtaniowe i gardłowe – sygmatyzmy – współruchy  mimiczne – zaburzenia głosu.
 10. Ćwiczenia słuchu fonematycznego
 11. Psychologiczno-pedagogiczne aspekty zaburzeń w obrębie twarzoczaszki.