Terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna dzieci głuchych, głuchoniewidomych                   i z wszczepem  ślimakowym
Termin treningu  w trakcie ustalania

Niepubliczne Studium Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zaprasza na kurs doskonalący

Terapia logopedyczna dzieci głuchych, głuchoniewidomych i z wszczepem                             ślimakowym
Termin treningu  w trakcie ustalania
 logopedów, terapeutów zainteresowanych rozwojem mowy
cena: 450zł
czas trwania: 32 godz.
prowadzący:
logopeda mgr Maria Halasz
Program warsztatów:
  • Istota, przyczyny i rodzaje wad słuchu i ich wpływ na rozwój mowy u dzieci z wadą słuchu – 3 godziny
  • Dziecko z implantem ślimakowym – 4 godziny
  • Wychowanie słuchowe z elementami pedagogiki zabawy w terapii dzieci i młodzieży z wadą słuchu – 8 godzin
  • Diagnoza logopedyczna dziecka z wadą słuchu – 2 godziny
  • Pomoce logopedyczne stosowane w terapii dziecka z wadą słuchu – 3 godziny
  • Wybrane ćwiczenia logopedyczne w pracy z dzieckiem z wadą słuchu (zajęcia praktyczne) – 5 godzin
  • Elementy pedagogiki zabawy w terapii logopedycznej (zajęcia praktyczne) – 5 godzin
  • Metody porozumiewania się z osobami głuchoniewidomymi- 2 godziny