Trening ASERTYWNOŚCI ( 60 godz.)

Miejsce: BYDGOSZCZ
Tremin:   termin w trakcie ustalania cz. I, cz.II,  cz.III

Niepubliczne Studium Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zaprasza na szkolenie pt.

Na trening ASERTYWNOŚCI

Trening Asertywności to uczenie zachowań asertywnych. Koncepcja zachowań asertywnych zrodziła się z marzenia, aby znaleźć sposób, dzięki któremu człowiek mógłby być sobą prawdziwym szanując siebie i innych. Aby mógł wyrażać siebie „stanowczo, łagodnie, bez lęku”. Aby uzyskiwał to, czego chce w życiu, nie raniąc innych.

Asertywność to złoty środek pomiędzy agresją a uległością.

Najważniejsze filary asertywności to:

 • poczucie godności osobistej,
 • poczucie i świadomość swojego terytorium psychologicznego,
 • dojrzałość,
 • poczucie posiadania praw osobistych.

Asertywność  to szkoła rozwoju osobistego poprzez kontrolę.

      Jeżeli chcecie Państwo nauczyć się m. in.: jak upomnieć się „o swoje”,  jak poprosić o przysługę, jak odmówić, czy też jak skrytykować nie przekraczając granic psychologicznych innych ludzi równocześnie zachowując własną godność i poczucie własnej mocy to                                   Trening Asertywności jest właściwą  propozycją 

                                                                                                                                                  Nazwa programu: Trening asertywności

Cele programu:

 • Zwiększenie umiejętności rozpoznawania i różnicowania zachowań agresywnych, asertywnych i uległych.
 • Psychoedukacja na temat filozofii, filarów, praw i warunków asertywności.
 • Uświadomienie roli monologu wewnętrznego, jego wpływu na postawę do siebie i świata oraz samorealizację.
 • Nauczenie się rozpoznawania wewnętrznych mechanizmów utrudniających zachowania asertywne.
 • Zapoznanie się z podstawowymi umiejętnościami asertywnymi.
 • Ćwiczenie w grupie podstawowych oraz zgłoszonych przez uczestników zachowań asertywnych.
 • Pogłębienie świadomości granic, potrzeby kontroli swojego zachowania i decydowania o sobie.
 • Proponowane metody:
 • warsztaty psychologiczne,
 • psychoedukacja,
 • pantomima,
 • psychodrama,
 • metody relaksacyjne,                                                                                      Zagadnienia do zrealizowania:
 • Zachowania agresywne, asertywne i uległe- rozpoznawanie
 • Filary, prawa, warunki asertywności.
 • Elementy analizy transakcyjnej.
 • Rola monologu wewnętrznego.
 • Wewnętrzne mechanizmy utrudniające zachowania asertywne.
 • Ćwiczenie podstawowych umiejętności asertywnych takich jak:
 1. Obrona swoich praw.
 2. Wyrażanie uczuć pozytywnych.
 3. Wyrażanie uczuć negatywnych.
 4. Przyjmowanie uczuć i opinii innych osób.
 5. Stanowienie swoich praw.
 6. Wyrażanie osobistych opinii i przekonań.
 7. Zabieranie głosu na szerszym forum..
 8. Asertywna reakcja na własne poczucie krzywdy i innych.
 9. Monolog wewnętrzny – rozpoznawanie i przekształcanie tych zdań na własny temat, które blokują uruchomienie zachowań asertywnych.                                                                                                                     Czas:  3 x20 godzin

Prowadzenie:     mgr Hanna Roszatycka

Szkolenie w formie treningu  prowadzi mgr Hanna Roszatycka   –  magister psychologii klinicznej, psychoterapeuta z długoletnim stażem pracy klinicznej, dydaktycznej i prowadzenia psychoterapii indywidualnej i grupowej.

Termin szkolenia:

Organizator dla NSEN w Pile:

dr Małgorzata Burzyńska kom. 600 212 271

Zajęcia w Pile rozpoczynają się w sobotę o godzinie 9,00

 Uczestnicy otrzymują materiały i świadectwo ukończenia kursu doskonalącego

Całkowity koszt szkolenia wynosi 850 zł.

Zgłoszenie należy wysłać on-line korzystając z formularza umieszczonego w zakładce Oferta dla Oświaty lub bezpośrednio u organizatora w Pile i wpłacić zaliczkę w wysokości 100zł na konto znajdujące się w zakładce KONTAKT .