NOWOŚĆ ! Terapia ręki i stopy z zastosowaniem arteterapii

Zapraszamy na nowe szkolenie dla terapeutów, nauczycieli i pedagogów  Termin kursu w trakcie ustalania   godz. 09:00 – 18:00 (10h sobota),  godz. 9:00 – 14:00 (6h niedziela)
Prowadzący:
mgr Koryna Opala-Rybka – terapeuta w zakresie zaburzeń sensomotorycznych
cena:
540zł

o uczestnictwie w kursie decyduje kolejność wpłaty zaliczki w wys. 100,00 zł. lub całości opłaty na konto: REGIONALNE  CENTRUM  EDUKACJI W BYDGOSZCZY

mBank S.A.  Nr konta:       48 1140 2017 0000 4502 0814 8803

czas trwania:
16 godz.

Cele kursu:

Program opracowany przez Korynę Opala – Rybkę we współpracy z Bernadettą Lis – tereapeutą , diagnostą i instruktorem neurosensomotorycznej integracji odruchów

.                                                                                                                                                 Podczas szkolenia uczestnicy poznają ćwiczenia i techniki pracy z ręką i stopą oraz sposoby ich zastosowania poprzez ćwiczenia z zakresu arteterapii, techniki teatralne, techniki lalkowe, malowanie, rysowanie, zabawę.

Treści programowe:

– struktura i funkcje ręki

– rozwój manualny dziecka w pierwszych sześciu latach życia

– praca receptorów a wrażenia dotykowe

– budowa i funkcje stopy

– wpływ prawidłowego ukształtowania się stopy na posturę i napięcie mięśniowe

-wpływ terapii ręki i stopy na motorykę precyzyjną , na motorykę dużą, mowę, inteligencję, emocje, integrację sensoryczną

Adresaci:

– terapeuci, nauczyciele, pedagodzy pragnący poszerzyć swój warsztat

– rodzice i opiekunowie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

– wszyscy zainteresowani

 

Dodatkowe informacje o prowadzących kurs, metodzie, dorobku i działalności na stronie : www.metodakorart.pl