NOWOŚĆ!!! Integracja sensoryczna- Techniki pracy z dziećmi z zaburzeniami układu przedsionkowego (układ równowagi) i układu proprioceptywnego (układ czucia głębokiego) oraz z zaburzeniami zmysłów wzroku, słuchu, smaku, węchu oraz dotyku” w ramach warsztatów doskonalących na bazie metody integracji sensorycznej

NOWOŚĆ!!! Kurs na bazie metod integracji sensorycznej organizowany do tej pory w ramach 3 bloków warsztatów od teraz będzie realizowany jako całość w ramach dwóch spotkań (dwa weekendy).
Termin kursu:   trakcie ustalania.

 

Niepubliczne Studium Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zaprasza na kurs doskonalący

formularz zgłoszenia na kurs
Techniki pracy z dziećmi z zaburzeniami układu przedsionkowego (układ równowagi) i układu proprioceptywnego (układ czucia głębokiego) oraz z zaburzeniami zmysłów wzroku, słuchu, smaku, węchu i dotyku”
ilość godzin: 40 godz.
prowadzenie: mgr Joanna Wardacka
W programie:

1. Wprowadzenie do metody integracji sensorycznej.

2. Objawy, które mogą świadczyć o zaburzeniach integracji sensorycznej.

3. Układ przedsionkowy i proprioceptywny:

 • Anatomia i fizjologia układu przedsionkowego i proprioceptywnego.
 • Rola układu przedsionkowego i proprioceptywnego.
 • Przyczyny zaburzeń układu przedsionkowego i proprioceptywnego.
 • Zaburzenia układu przedsionkowego i proprioceptywnego.
 • Objawy zaburzeń modulacji układu przedsionkowego i proprioceptywnego.
 • Wpływ układu przedsionkowego i proprioceptywnego na rozwój ruchowy i odruchowy dziecka.
 • Techniki pracy z dziećmi z zaburzeniami układu przedsionkowego i proprioceptywnego.

4. Zmysł wzroku:

 • Neurofizjologia układu wzrokowego
 • Rodzaje ruchów oczu i ich wpływ na funkcjonowanie dziecka
 • Właściwości percepcji wzrokowej mające znaczenie dla rozwoju zdolności uczenia się
 • Zaburzenia integracji sensorycznej w zakresie zmysłu wzroku
 • Wskazówki do pracy z dzieckiem z zaburzonym systemem wzrokowym
 • Ćwiczenia wspomagające sprawne działanie funkcji wzrokowych
 • Pomoce i zabawki stymulujące ruchy gałek ocznych

5. Zmysł słuchu

 • Podstawy fizjologii układu słuchowego
 • Zaburzenia integracji sensorycznej w zakresie układu słuchowego
 • Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego
 • Zabawy i ćwiczenia stymulujące funkcje słuchowe
 • Wskazówki do pracy z dzieckiem z zaburzonym systemem słuchowym
 • „Muzyczna apteczka”

6. Zmysł smaku i węchu

 • Znaczenie zmysłu smaku i węchu w funkcjonowaniu dziecka
 • Zaburzenia integracji sensorycznej w zakresie zmysłu smaku i węchu
 • Zabawy stymulujące zmysł smaku i węchu

7. Zmysł dotyku

 

 • Czym jest dotyk
 • Znaczenie dotyku w rozwoju człowieka
 • Zaburzenia odbierania i przetwarzania bodźców dotykowych (nadwrażliwość, podwrażliwość)
 • Zabawy rozwijające zmysł dotyku w szkole i w domu

8. Przyjazne środowisko dla dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej

 

Cena: 770PLN za 40 godz. warsztat na bazie Metody Integracji Sensorycznej