Integracja sensoryczna- Techniki pracy z dziećmi z zaburzeniami układu przedsionkowego (układ równowagi) i układu proprioceptywnego (układ czucia głębokiego)” w ramach bloku 3 warsztatów doskonalących na bazie metody integracji sensorycznej

Termin kursu: w trakcie ustalania

Niepubliczne Studium Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zaprasza na kurs doskonalący

formularz zgłoszenia na kurs
Techniki pracy z dziećmi z zaburzeniami układu przedsionkowego (układ równowagi) i układu proprioceptywnego (układ czucia głębokiego)”
termin: 03.11. – 04.11.2018r.
ilość godzin: 20 godz.
prowadzenie: mgr Joanna Wardacka
W programie:

Wprowadzenie do metody integracji sensorycznej

  • Anatomia i fizjologia układu przedsionkowego i proprioceptywnego.
  • Rola układu przedsionkowego i proprioceptywnego.
  • Przyczyny zaburzeń układu przedsionkowego i proprioceptywnego.
  • Zaburzenia układu przedsionkowego i proprioceptywnego.
  • Objawy zaburzeń modulacji układu przedsionkowego i proprioceptywnego.
  • Wpływ układu przedsionkowego i proprioceptywnego na rozwój ruchowy i odruchowy dziecka.
  • Techniki pracy z dziećmi z zaburzeniami układu przedsionkowego i proprioceptywnego.

Cena: 380PLN za każdy 20 godz. warsztat na bazie Metody Integracji Sensorycznej

 

Można korzystać z wybranych warsztatów lub z całości.