TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

Termin : 06-07.11.2020r.
 Prowadzenie: Ewa Żmich

 

 

Rozwijanie umiejętności społecznych jest podstawą oddziaływań terapeutycznych w pracy z osobami ze spektrum autyzmu, a w szczególności z Zespołem Aspergera, czy z autyzmem wysokofunkcjonującym (HFA).

Do najistotniejszych celów Trening Umiejętności Społecznych należą:

 • rozpoznanie problemów w zakresie umiejętności społecznych u uczestników zajęć,
 • uświadomienie sobie przez dzieci i młodzież, że wykorzystywany przez nich na co dzień zakres zachowań społecznych jest dość ograniczony,
 • pobudzenie u uczestników motywacji do poszerzania repertuaru zachowań społecznych,
 • zmiana zachowań na bardziej efektywne społecznie,
 • przenoszenie uczonych umiejętności na sytuacje codzienne.

Program terapii przewiduje naukę następujących umiejętności społecznych:

 • zawierania znajomości,
 • słuchania,
 • zadawania pytań,
 • odmawiania,
 • inicjowania rozmowy,
 • dyskutowania,
 • reagowania w sposób akceptowany społecznie na krytykę,
 • wyrażania krytyki,
 • radzenia sobie z uczuciami (rozróżniania uczuć, wyrażania gniewu, rozczarowania, mówienia komplementów…).

Szkolenie na bazie Treningu Umiejętności Społecznych Goldsteina pozwala  nauczycielom i terapeutom na efektywną pracę                          nad rozwojem w/w umiejętności społecznych u dzieci i młodzieży z autyzmem i Zespołem Aspergera

Podstawową metodą wykorzystywaną podczas terapii jest Trening Umiejętności Społecznych Goldsteina.

Zajęcia w piątek w godz. 16,00-20,00, sobotę 9-18,00,                 zgłoszenia; poprzez formularz zgłoszeniowy do pobrania w zakładce kursy doskonalące, e:mail- podając imię, nazwisko, adres, telefon do kontaktu lub telefonicznie.
cena: 350,00 zł
czas trwania: 15
godz.                                                                                                                                               o uczestnictwie w kursie decyduje kolejność wpłaty zaliczki w wysokości 100,00 zł. lub całości opłaty na konto

 REGIONALNE  CENTRUM  EDUKACJI W BYDGOSZCZY

mBank S.A.  Nr konta:       48 1140 2017 0000 4502 0814 8803