Warsztaty logopedyczne

„ Elementy terapii logopedycznej u osób z zespołem objawów       mózgowego  porażenia dziecięcego”
Termin treningu  w trakcie ustalania

Niepubliczne Studium Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

 we współpracy ze  Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille’a w Bydgoszczy zaprasza na
20 – godzinny kurs doskonalący dla logopedów pn. „Elementy terapii logopedycznej u osób z zespołem objawów mózgowego porażenia  dziecięcego”.
 Zajęcia poprowadzi specjalista neurologopeda mgr Alina Siemianowska-Bloch.
Kurs  odbędzie się w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille’a,  ul. Krasińskiego 10       ( wejście i wjazd od ul. Reja) w  dniach 14-16.11.2014r., w godzinach: piątek 13,00 -18,30; sobota 9,00-17,00; niedziela 9,00-14,30.
Program 
W ramach w/w szkolenia uczestnikom, w formie wykładowej i ćwiczeniowej zostaną zaprezentowane m.in. następujące treści:
a) przyczyny, objawy i typy mózgowego porażenia
dziecięcego,
b) zaburzenia komunikacji awerbalnej i werbalnej w tym dyzartrii,                                                                                                                                                                                                                                             c) terapia logopedyczna ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń biernych w tym masażu logopedycznego,                                                                                                                                                 d) sposoby karmienia,                                                                                                                                       e)  materiały ćwiczeniowe, instrumentarium oraz urządzenia wykorzystywane w terapii logopedycznej MPD.
W części  warsztaty odbywały się będą w specjalistycznym gabinecie logopedycznym, w którym m.in. zostaną przeprowadzone zajęcia z prezentacją elementów terapii neurologopedycznej.
Kurs dla:
logopedów, terapeutów, zainteresowanych rozwojem mowy.
Cena:
350zł
czas trwania:
20 godz.  zajęcia w piątek w godz. 13,00-18,30, sobota 9,00-17,00, niedziela 9,00-14,30.

zgłoszenia; poprzez formularz zgłoszeniowy w zakładce Oferta dla Oświaty , e:mail- podając imię, nazwisko, pesel, adres, telefon do kontaktu lub telefonicznie.

Ilość miejsc ograniczona.