ARTETERAPIA II stopień

Termin szkolenia: 28.10. -29.10.2017r.

UWAGA ! II stopień arteterapii nie wymaga uczestnictwa w I stopniu szkolenia z arteterapii

 Niepubliczne Studium Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy we współpracy z Ośrodkiem Artystyczno-Edukacyjnym KORART zaprasza na wyjątkowy warsztat dla terapeutów, nauczycieli  i  wychowawców.

 

 

Arteterapia II stopień
Proponowane w ramach szkolenia warsztatowego techniki i metody arteterapeutyczne zorientowane są na proces rozwoju młodego człowieka, wspomaganie procesu edukacji, terapii i leczenia. Wspomagają nauczanie przedmiotowe i podmiotowe. Stymulują rozwój na poziomie sensorycznym, emocjonalnym, wyobrażeniowym, kinestetycznym, manualnym i podświadomym. Włączają procesy pamięci długoterminowej.
Program szkolenia:
– Poziomy w pracy arteterapeutycznej
– Istotne funkcje mózgu w pracy z dzieckiem
– Skuteczność komunikowania się z dzieckiem
Działanie poza schematem czyli kreatywność
Ścieżka emocjonalna jako dominanta w rozwoju
Istota kolorów w pracy z dzieckiem
Relaksacja, synchronizacja półkul mózgowych
Twórcze malowanie i rysowanie
Rysunek (diagnoza, interpretacja, terapia, leczenie
– Mandala relaksacyjna, diagnozująca, koncentrująca, lecznicza
Drama, techniki dramowe w edukacji i terapii
Teatr jako forma pracy edukacyjnej i terapeutycznej (teatr cieni, teatr dziur, czarny teatr, maska
Rola lalki w edukacji i terapii
Kotwice arteterapeutyczne
Uczestnicy otrzymują certyfikaty udziału.
Zajęcia prowadzi: Koryna Opala – Rybka

Adresaci szkolenia:
 nauczyciele i pedagodzy
 terapeuci, którzy chcą poszerzyć swój warsztat.
 rodzice i opiekunowie pragnący na co dzień pomagać swoim podopiecznym
 wszyscy zainteresowani

Miejsce szkolenia: Bydgoszcz, ul. Powstańców Wlkp.33
Prowadzenie: Koryna Opala – Rybka

Termin: 28.10. -29.10.2017r.

od 9.00 do 17.00 (w trakcie szkolenia przerwa obiadowa )
Liczba godzin: 16
Koszt całkowity: 540,00 zł (w tym wpisowe: 100,00 zł)
Zainteresowanych uczestnictwem prosimy o wpłatę konto:

REGIONALNE  CENTRUM  EDUKACJI W BYDGOSZCZY

BRE Bank S.A. Nr konta:

48 1140 2017 000 04502 0814 8803

SERDECZNIE ZAPRASZAMY